O Kancelarii


Adwokat Monika Kołodyńska-Couderq

W postępowaniach sądowych zawsze reprezentuję swych Mandantów samodzielnie, nie ustanawiam substytutów ani aplikantów.

Prowadzę sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa gospodarczego, prawa bankowego -nieważność umów CHF, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, w sprawach o wykroczenia, prawa administracyjnego (z Dekretu Bieruta), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Monika Kołodyńska Adwokat