Wynagrodzenie za Godziny Nadliczbowe


< WRÓĆ

„Wynagrodzenie za Godziny Nadliczbowe Szefa Działu Ochrony Wewnętrznej należne"
Tak Sąd Rejonowy – Sąd Pracy dla m.st. Warszawy orzekł w wyroku utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy w Warszawie XI Wydział Pracy, utrzymując linię orzecznictwa Sądu Najwyższego, iż wbrew 151 (4) § 1 kp:

Powodowane względami organizacyjnymi STAŁE wykonywanie pracy ponad normy czasu racy przez pracownika zajmującego stanowisko kierownicze nie pozbawia go dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych” (SN II PK 106/06)

oraz:

Wprawdzie spełnienie obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wymaga wykonywania pracy niejednokrotnie ponad ustawowe normy czasu zatrudnienia, jednakże zakłada pracy nie jest uprawniony do stałego obarczania takiego pracownika pracą w podwójnym charakterze”