Weksle Samoobrony


< WRÓĆ

Adwokat Monika Kołodyńska Couderq występowała jako obrońca Andrzeja Leppera i Głównej Księgowej Partii Samoobrona, w sprawie tzw. "Weksli Samoobrony”, która w 2005 r. zawisła przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie pod sygnaturą II Ks 5 / 09, wobec skierowania publicznego aktu oskarżenia przez Urząd Prokuratorski.

Wobec Andrzeja Leppera postępowanie zostało umorzone, z powodu śmierci oskarżonego. Jednakże co do oskarżonej Głównej Księgowej Haliny S. w dniu 20 grudnia 2011 r. zapadł WYROK UNIEWINNIAJĄCY.

Było to zwycięstwo nad bezzasadnym aktem oskarżenia Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście i Urzędu Kontroli Skarbowej.

***

Adwokat Monika Kołodyńska-Couderq broniła Andrzeja Leppera, również, przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w sprawie zniesławienia Bakoma SA. o sygnaturze akt - X K 128 / 10. Sprawa ta została umorzona z powodu śmierci oskarżonego Andrzeja Leppera.