Sąd Okręgowy w Warszawie


< WRÓĆ

Sąd Okręgowy w Warszawie w III Wydziale Cywilnym zasądził 572 000 zł odszkodowania od pozwanej Gminy P. na rzecz moich Mocodawców z tytułu spadku wartości nieruchomości na skutek wejścia w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego (art.36.3 i 37 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym)