Klauzule Abuzywne


< WRÓĆ

Post PRO PUBLICO BONO

Klauzule Abuzywne? 

"Regulamin sklepu internetowego Adagal.pl nie zawiera klauzul abuzywnych"

Tak orzekł w wyroku z dnia 11 września 2014 r. w/s sygn akt SO w Warszawie XVII AmC 29592/ 13; XVII AmC 29580/13 Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie masowych pozwów m.in. Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów Patronus w Łodzi reprezentowanego przez r.pr. Piotra B. versus Adam F. Adagal reprezentowanego przed adw Monikę Kołodyńską Couderq”